Palvelut

Annosjakelu

Lääkkeiden annosjakelupalvelussa asiakkaamme lääkkeet pakataan koneellisesti kerta-annospusseihin. Jokaisen pussin päällä on asiakkaan nimi, lääkkeen ottopäivä ja ottamisajankohta sekä pussin sisältämien lääkkeiden nimet ja määrät. Kerralla toimitetaan kahden viikon annos lääkkeitä, joten lääkitysmuutosten saattuessa lääkehävikki jää pieneksi. Lääkkeiden annosjakeluun siirtyminen lisää lääketurvallisuutta ja helpottaa päivittäistä lääkkeiden käyttöä.

Annosjakelupalveluun kuuluu myös asiakkaiden reseptien uusiminen. Palvelusta peritään viikkomaksu. 75-vuotta täyttäneiden on tietyissä tilanteissa mahdollista saada kelakorvaus palvelusta perittävästä viikkomaksusta.

Mikäli käytätte jatkuvasti useaa eri lääkettä, tämä palvelu saattaisi sopia teille. Annosjakelua aloitettaessa kartoitetaan asiakkaan lääkitys mahdollisten yhteisvaikutusten ja päällekkäislääkitysten varalta.

Kysy lisää henkilökunnaltamme.

Lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistus

Lääkkeillä saattaa olla haitallisia yhteisvaikutuksia. Ongelmia voi syntyä paitsi useamman reseptilääkkeen samanaikaisesta käytöstä niin myös reseptilääkkeen ja ilman reseptiä saatavan lääkkeen tai luontaistuotteen yhdistelmästä. Tämän vuoksi on tärkeää, että kerrot lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä ja luontaistuotteista.

Apteekillamme on käytössä yhteisvaikutusohjelma, jonka avulla lääkitystäsi voidaan tarkastella kokonaisuutena ja huomioida mahdolliset haitalliset lääkeyhdistelmät. Keskittämällä lääkeostoksesi Sammon apteekkiin, varmistat lääkityksesi turvallisuuden. Varmistamme, että olet selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä ja kiinnitämme huomiota sinun kokonaislääkitykseesi.

Erikoisosaaminen

Apteekissamme työskentelee astmaan, diabetekseen ja sydänsairauksiin perehtyneitä farmaseutteja.

Reseptien uusiminen

Lähetämme reseptinuusimispyynnöt sähköisesti niihin toimipisteisiin, jotka ottavat sähköisiä uusimispyyntöjä vastaan. Palvelu on apteekissa asioinnin yhteydessä ilmainen.

Lääkejätteiden vastaanotto

Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet sekä elohopeakuumemittarit ovat ongelmajätettä, jotka tulee palauttaa apteekkiin. Niitä ei saa laittaa sekajätteen joukkoon eikä kaataa viemäriin. Apteekissa lääkejätteet lajitellaan ja toimitetaan hävitettäväksi Ekokemille Riihimäelle. Apteekkiin voi palauttaa myös ruiskut ja neulat.

Tavallinen lääkejäte

Purkissa olevat lääkkeet palautetaan alkuperäispakkauksissaan apteekkiin. Tietosuojan vuoksi reseptilääkkeistä on hyvä irrottaa ohjeliput jo ennen apteekkiin tuomista. Pahvilaatikkoon pakatuista lääkkeistä apteekkiin palautetaan vain lääkettä sisältävät läpipainoliuskat. Tyhjät pahvipakkaukset voi hävittää sekajätteen mukana. Voiteet, aerosolit ja nestemäiset lääkkeet palautetaan alkuperäisissä pakkauksissaan.

Jodia sisältävät lääkkeet

Jodia sisältävät lääkkeet vaativat erillisen käsittelyn ongelmajätelaitoksessa. Tästä syystä jodipitoiset lääkkeet pitää palauttaa omissa pakkauksissaan erillään muusta lääkejätteestä.

Sytostaatit eli solusalpaajat

Sytostaatit palautetaan omassa alkuperäisessä pakkauksessaan erillään muusta lääkejätteestä.

Elohopea

Elohopea vahingoittaa jätteenkäsittelyprosessia ja sen vuoksi se täytyy palauttaa erillään muista lääkejätteistä. Rikkoutunut elohopeakuumemittari pakataan tiiviisti suljettuun astiaan, jotta helposti höyrystyvä elohopea ei pääse haihtumaan. Nykyään myynnissä olevat kuumemittarit eivät sisällä elohopeaa ja siksi ne voi hävittää sekajätteen mukana. Digitaalisia kuumemittareita ei tarvitse palauttaa apteekkiin. Digitaalisesta kuumemittarista poistetaan patteri, jonka jälkeen mittarin voi laittaa sekajätteeseen. Kuumemittarin paristo kuuluu paristokeräykseen.

Neulat ja ruiskut

Neulat ja ruiskut palautetaan apteekkiin erillään muista lääkejätteistä. Neulat kannattaa laittaa esimerkiksi suljettuun muovipulloon.

Apteekkiin ei palauteta

Apteekista ostetut elintarvikkeet, lisäravinteet, vitamiinit tai kosmeettiset tuotteet eivät ole lääkejätettä vaan ne voi hävittää sekajätteen / kotitalousjätteiden mukana. Apteekit eivät ota vastaa paristoja, kemikaaleja, liuottimia tai muita kotitalouksien ongelmajätteitä, koska niitä ei käsitellä lääkejätteiden hävitysprosessissa. Nämä ongelmajätteet voi viedä niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Terveydeksi -lehti

Terveydeksi!-lehti on Apteekkariliiton jäsenapteekkien ilmainen asiakaslehti. Lehdessä on luotettavaa tietoa terveyden edistämisestä, sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä, lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä sekä apteekkien palveluista. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Nouda omasi Sammon apteekista.

Työpaikkakassat

Sammon Apteekilla on sopimus seuraavien työpaikkakassojen kanssa:

 • Finlayson-Upofloorin vakuutuskassa
 • Kaapelin sairauskassa
 • Kelloportin sairauskassa
 • Killinallin sairauskassa
 • Koneen toimihenkilöiden vakuutuskassa
 • Koneen työntekijöiden vakuutuskassa
 • Kyron sairauskassa
 • Lentokonetehtaan sairauskassa
 • L&T sairauskassa
 • Lokomon sairauskassa
 • Nokian kumiväen sairauskassa
 • Nokian paperiväen sairauskassa
 • Pohjola & Suomi-yhtiöt
 • Repolan toimihenkilöiden sairauskassa
 • Sairauskassa Laiva
 • Sairauskassa Rollikka
 • Sampo
 • Suomen Trikoon sairauskassa
 • Takon sairauskassa
 • Tampereen kaupungin sairauskassa
 • Tapiola-ryhmä
 • Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
 • Tradekan sairauskassa
 • Vakuutuskassa Enerkemi
 • Valtiokonttori
 • Vammalan Kumiväen sairauskassa